Αναζήτηση

The eagle flies on Friday

Όπως διαπιστώνει ο T Bone Walker στο διάσημο τραγούδι με τον ασυνήθιστα αναλυτικό τίτλο "Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad)", η Παρασκευή είναι η μέρα της ντόλτσε βίτα. Καλή Παρασκευή λοιπόν με χαιρετισμούς από Βo Diddley.